Фастівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Ви є тут

Методична служба

Первинні вкладки

Вас вітає методична служба школи! 
 
Необхідно пам`ятати, що "своєчасно знайти,
виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців,
своєчасно розпізнати в кожному його покликання - це завдання
стає тепер найголовнішим у системі
навчально-виховного процесу"
(В.О. Сухомлинський)

 
 
 
 
 
 
Тема, над якою працює школа :
 
"Креативна освіта для розвитку
інноваційної особистості"
 
Внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, розвиток творчого потенціалу колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки вчителів до пошукової діяльності, роботу в нових умовах з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
 
Методичну роботу з педагогічними кадрами організовано через взаємодію всіх підрозділів здійснення освітньо-виховного процесу школи. Структура методичної роботи продумана й ефективна. Важливою її складовою є методична рада школи. Саме цей орган керує процесом впровадження ідей реформування освіти, реалізації завдань науково-методичної проблеми закладу. Серед завдань методичної ради є здійснення контролю за реалізацією освітньо-виховних програм, вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, продукування нових педагогічних ідей, направлених на здоров’язберігаючі технології.
 
Обговорення науково-методичних питань, методичних підходів щодо організації навчально-виховного процесу, підвищення грамотності педагогів відбувається шляхом використання різних форм і методів методичної роботи. Найбільш ефективними формами роботи є семінар-практикум, творчі звіти, тижні педмайстерності, творчі групи вчителів-предметників.
 
На засіданнях предметних методичних об’єднань, творчих груп вчителі розглядають питання методики вивчення окремих розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, застосуванням прийомів і методів активізації навчальної діяльності учнів, педагоги ознайомлюються з методичними рекомендаціями, публікаціями з питань змісту і методики навчально-виховної роботи.
 
Провідною ідеєю школи є розвиток здібностей, обдарувань і талантів дітей. Діяльність педагогічного колективу спрямована на створення концепції роботи з обдарованими дітьми.
 
Таким чином, налагоджена система методичної роботи в навчальному закладі забезпечує безперервну самоосвітню діяльність педагогів, розкриває їхній творчий потенціал.
Відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України за №285 від 28.10.1997 р., методичний кабінет Фастівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками. Його діяльність визначається змістом внутрішкільної методичної роботи всіх професійних об’єднань педагогів. Головним завданням методичного кабінету є організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів та створення умов для їх самостійної та індивідуальної роботи.

Керівництво методичним кабінетом  у Фастівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 здійснює заступник директора школи з НВР Одарич О.С., яка організовуює консультації з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів. Саме тут вирішуються питання організації та проведення педагогічних виставок, творчих звітів, науково-практичних семінарів, конференцій.

Робота методичного кабінету сприяє участі вчителів у науково-методичній та експериментальній роботі, впровадженню у практику педпрацівників передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання.

У методичному кабінеті систематизовані матеріали згідно Положення про методичний кабінет середнього закладу:

1. Нормативні документи, що регламентують діяльність освітнього закладу: Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон «Про загальну середню освіту», Укази Президента України "про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" , "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021", «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462), Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), Концепція профільного навчання в школі, та інші урядові документи з питань освіти, Типове положення про атестацію педагогічних кадрів, а також:

- план роботи закладу, розділ «Робота з педагогічними працівниками»;

- навчальні плани, програми;

- методичний паспорт школи;

- накази про організацію та підсумки науково-методичної роботи;

- методичні рекомендації щодо вивчення предметів;

- матеріали методичної ради;

- матеріали педрад, педагогічних читань, науково-практичних конференцій;

- графік проведення методичних заходів з педагогами закладу;

- методичні рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми;

- науково-методична література та фахові видання.

2. Документація шкільних методичних та творчих об'єднань, консалтингових центрів та консультпунктів:

- плани роботи шкільних творчих об’єднань та їхні матеріали;

- папки предметних методичних об’єднань;

- протоколи засідань;

- тексти виступів;

- розробки уроків, бюлетенів, зразки наочності;

- матеріали предметних тижнів та тижнів педмайстерності;

- досвіди роботи вчителів, авторські програми, збірники;

- презентації до уроків, створені вчителями-предметниками, портфоліо вчителів;

- перелік матеріалів, розміщених на сайтах;

- методичні рекомендації, укладені вчителями: «Сучасний урок», «Шляхи ефективності уроку», «Інноваційний урок», «Використання ІКТ на уроках»;

- матеріали на допомогу молодому вчителю;

- матеріали участі вчителів у професійних конкурсах та міських заходах;

- методичні матеріали з організації міжнародного шкільного партнерства.

3. Графіки проведення методичних заходів з педагогічними працівниками:

- план-розклад індивідуальних і колективних форм методичної роботи;

- перспективний план курсової перепідготовки (на 2014/2019рр.);

- довідки про проходження курсової перепідготовки;

- матеріали діагностування педагогічних кадрів;

4. Атестація педагогічних працівників:

- план роботи атестаційної комісії на поточний рік;

- рекомендації членам атестаційної комісії по вивченню досвіду роботи учителів, які атестуються;

- атестаційні листи за 5 років;

- матеріали засідань атестаційної комісії, книга протоколів;

- перспективний план проходження атестації з урахуванням своєчасності атестації та курсової перепідготовки (на 2014/2019рр.);

- накази про створення атестаційної комісії, про атестацію та підсумки атестації.

5. Портфоліо педагогів зі званнями.

6. Науково-методична література (виставка, картотека).

7. Каталог публікацій педагогів у фаховій освітянській пресі (виставка).

8. Матеріали з позакласної, позашкільної роботи:

- сценарії позашкільних заходів;

- матеріали підсумків олімпіад, МАН;

- графік проведення додаткових занять, консультацій,гуртків, факультативів.

9. Матеріали дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності закладу (накази, програми діяльності, узагальнені матеріали).

10. Матеріали про роботу за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього» (сертифікати учителів та портфоліо користувачів Інтел, які закінчили курси, графік проходження курсів усіма педпрацівниками).

11. Матеріали про здійснення міжнародного співробітництва (проект, методичні рекомендації).

12. Банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій).

- матеріали ППд (виставка);

- банк даних про якісний склад педагогічних кадрів;

- картотеки;

- картотеки ППД;

- картотека нормативних документів про освіту;

- картотека психолого-педагогічноїх літератури;

- картотека матеріалів педагогів, розміщених на сайті КОІПОПК «Мій кращий урок»;

- картотека педагогічних працівників закладу.

13. Банк даних обдарованої учнівської молоді:

- Особові картки учнів;

- Особові картки учителів, які підготували призерів і переможців олімпіад, конкурсів, турнірів.

14. Банк даних уроків з інформаційно-комп’ютерним супроводом для підтримки навчально-виховного процесу на електронних носіях, навчальні презентації, розроблені вчителями.

15. Авторські програми, розроблені вчителями школи.

16. Виставка нової методичної літератури, передового педагогічного досвіду, впровадження інноваційних педагогічних технологій.

17. Підшивка інформаційних та інструктивно-методичних збірників МОН України, педагогічних газет, журналів, періодичної преси з питань освіти.

18. Кабінет оснащено комп’ютерною технікою (2 процесори), яка підключена та має вихід до мережі Інтернет.

У кабінеті проводиться планування засідань методичної ради школи, методичних об'єднань вчителів, атестаційної комісії навчального закладу.

Сьогодні кожен із вчителів школи мотивований на розвиток, розуміє зміст своєї діяльності, очікує певного результату від роботи, постійно аналізує те, що відбувається, співвідносить діяльність усіх з діяльністю кожного, йде вперед, якісно змінюється. Творчий потенціал є основою навчального закладу, він дає впевненість, що школа з року в рік буде вдосконалюватись і на шляху свого розвитку ставатиме кращою.  

Впровадження нового Державного стандарту (завантажити)

Про методичні рекомендації щодо особливостей навчання дітей-біженців ( завантажити)

Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами(завантажити)

План методичної роботи школи у 2014-2015 навчальному році завантажити

Структура методичної роботи школи у 2013-2014 навчальному році завантажити
 
Наказ № 161 "Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015 навчальному році" завантажити

Науково-методична робота педагогічних працівників школи завантажити

Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес та організація науково-дослідної й експериментальної роботи у Фастівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 Фастівської міської ради Київської області завантажити

НАКАЗ № 167 "Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в школі у 2014-2015 навчальному роцізавантажити

 

Педрада

Обдаровані діти

Генії не падають з неба, вони повинні мати

можливість отримати освіту й мати умови для розвитку.
 

Атестація

   

Підписатися на