Фастівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Ви є тут

На хвилинку зупинись! Нові книги подивись!

Первинні вкладки

ПЛАН  РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ   НА 2018 – 2019  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

1.Аналіз роботи шкільної бібліотеки за 2018-2019 навчальний рік

Протягом 2017 -2018 навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи.

Престиж, привабливість, важливість і потрібність бібліотеки безпосередньо залежать від переліку та якості послуг і комфортних умов, які вона надає користувачам. Ефективне забезпечення інформаційних потреб користувачів залежить від чіткого планування роботи, заходів та послуг, які надаються впродовж навчального року. Свою діяльність шкільна бібліотека проводить згідно з планом роботи, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи школи і затверджується директором навчального закладу. Бібліотека – структурний підрозділ школи, основна мета якого - забезпечення навчально-виховного процесу інформацією.
Свою діяльність бібліотека спрямовує на популяризацію книг серед дітей, формування їхнього світогляду, реальну допомогу кожній дитині в задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів. Книга – постійне джерело знань, надбаних людством протягом багатьох віків, головний засіб навчання. Спілкування з книгою допомагає оволодіти певною сумою знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, прилучає до культурних надбань та цінностей рідного народу, його звичаїв та традицій.
Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні шкільної програми, організації навчальної діяльності та дозвілля дітей.

Протягом року комп’ютер, встановлений у бібліотеці постійно використовувався для підготовки учнями рефератів, повідомлень, створення презентацій, пошуку матеріалів.

Проводилася систематична робота по збереженню, зміцненню та розширенню книжкового фонду засобами доброчиної акції “Подаруй книгу у щкільну бібліотеку” (89 примірників), 2 назви журналів, газета “Перемога” та  закуплено книги, журнали, плакати патріотичної тематики.

2.Основні задачі та напрямки роботи шкільної бібліотекина 2018-2019 навчальний рік

Головна проблема, над якою працює бібліотека школи сьогодні   “Перетворення бібліотеки у шкільний   бібліотечно — інформаційний центр”

Основні завдання:

 • Гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості; для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
 • Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.
 • Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є підвищення інформаційної, виховної, пізнавальної, культурологічної та навчальної функцій.
 •  Регламентування роботи відповідно до державних документів про  бібліотечну справу в Україні.
 • Ведення довідково-бібліографічного апарату, регламентованої бібліотечної документації та діловодства  українською мовою.
 •  Поповнення наочності бібліотеки.
 • Ориєнтування в роботі з фондом на примноження, збереження і максимальне використання саме української літератури.
 • Створення умов для відкритості фондів і оперативного повідомлення читачів про зміст наявного фонду та нових надходжень.
 • Ведення масової та індивідуальної роботи з популяризації української книги.
 • Виховання в учнів культури читання, бережливого відношення  до книги, прищеплення навичок самостійного роботи з книгою, потреби в читанні, уміння користуватися бібліотекою.
 • Сприяти підвищенню майстерності вчителя шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.
 • Допомога педагогічному колективу  в роботі з обдарованими дітьми.
 • Забезпечення вчителів матеріалами щодо організації правового, національного, трудового та естетичного виховання учнів.
 • Надання допомоги вчителям у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці.
 • Інформування шкільних методичних об’єднань про нові надходження підручників та методичної літератури.
 • Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і вихованню за допомогою цієї  літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.
 • Пропаганда культури світу і ненасильства в інтересах дітей.
 • Пропаганда здорового способу життя.
 • Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.
 • Проведення індивідуальної роботи з читачами як підґрунтя інформаційної культури школярів.
 • Покращення диференційованого обслуговування користувачів бібліотеки; організація книжкового фонду з урахуванням змін інтересів читачів. Забезпечення можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів.
 • Збір, накопичення, систематизація педагогічної інформації і доведення її до користувачів.
 • Здійснення комп’ютерної каталогізації підручників.
 • Надання допомоги учням і вчителям у вирішенні освітніх проектів.
 • Режим роботи бібліотеки цілком відповідатиме запитам  й інтересам учителів і учнів. Бібліотека працюватиме щоденно, окрім суботи та неділі. Останній день місяця – санітарний.

 

3. ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ  БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання.

1

Продовжоввапи оновлювати роздільники та картотеки, згідно УДК

До кінця навчального року

2

Своєчасно обробляти нові надходження, інформувати про них вчителів, учнів та батьків

Протягом року

3

Періодично проводити списання застарілої та зношеної літератури

1 раз у квартал

4

Поповнювати бібліотечний фондна основі навчальних програм, запитів користувачів за кошти, отримані від здачі  макулатури

Протягом року

5

Своєчасно оформити передплату на періодичні видання

Протягом року

6

Своєчасно робити чергові записи у інвентарній та сумарній книзі обліку фонду

Протягом року

7

 Систематично поповнювати та редагувати систематичний та алфавітний каталоги

Протягом року

8

Дотримуватись правил заміни загублених книг на рівноцінні за змістом видання

Протягом року

9

 Продовжити доброчинну акцію «Подаруй книгу в шкільну бібліотеку» з оформленням відповідної документації

Протягом року

10

Регулярно звіряти сумарні книги обліку фондів з бухгалтерією управління освіти

Протягом року

 

4. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КОРИСТУВАЧАМИ

 Організація обслуговування користувачів.

1

Провести перереєстрацію користувачів

Протягом року

2

Систематично проводити індивідуальні бесіди під час запису в бібліотеку

Протягом року

3

Продовжувати вести журнал обліку бібліографічних довідок

Протягом року

4

Вчасно інформувати користувачів про нові надходження літератури та періодичних видань

Протягом року

 

Вивчення  інтересів користувачів, їх індивідуальних особливостей, керівництво читанням дітей.

1

Провести соціологічне дослідження серед учнів 2 - 4 класів з метою вивчення читацьких пріоритетів серед дитячих передплатних видань

Жовтень

2

Надавати допомогу класним керівникам, вчителям – предметникам  у  проведенні масових заходів, класних годин, предметних тижнів, олімпіад уроків позакласного читання тощо

Протягом року

3

Допомагати адміністрації, вчителям та психологу в роботі  з обдарованими дітьми

Протягом року

4

Індивідуальна робота з читачами:

 • проведення рекомендаційних бесід;
 • бесіди з учнями про прочитану книгу;
 • консультації щодо до вибору книги.

Постійно протягом року

5

Оновити рекомендаційні списки літератури по темам: «Мова моя калинова», «Географія – це цікаво», «Математичні джерела», «Фізика для допитливих», «Цікава хімія», «Історична подорож», «Сторінками історії України», «Культура і побут рідного краю», «Скільки мов ти знаєш – стільки раз ти людина», «Дивовижний світ природи», «Комп’ютери навколо нас».

Жовтень та протягом року

6

Оформити інформаційну вітрину: “Бібліотечно — інформаційний центр”

січень

7

Оформити інформаційну  вітрину: “Пишайся своєю державою”

Жовтень.

8

Поповнювати куточок «Подарунки читачів» для молодших школярів та оновити його оформлення.

Протягом року

10

Оформити куточок для користувачів: «Шкільна бібліотека. Основні правила” 

грудень

11

Оновити бібліотечний плакат на вході до бібліотеки

вересень

12

Продовжувати вести тематичні картотеки: «Не вмирає наша слава», «Україно, моя», «Дзвони пам’яті».

Протягом року

13.

Допомагати користувачам знаходити потрібні матеріали  в Інтернеті для повідомлень, рефератів, доповідей тощо

Протягом року

14

Поповнювати полицю з книжками серії «Шкільна бібліотека» та вести картотеку.

Протягом року

 

 

 

15    

Оновити  куточок про Всеукраїнський конкурс «Колосок» для користувачів бібліотеки.

вересень

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ

1

Оновити книжкову виставку «Єдина Країна» з національною символікою УКРАЇНИ.

серпень

2

Оформити тематичну полицю “ Про все на світі” для учнів молодшої та середньої школи.”

вересень

3

Оновити постійно діючі книжкові виставки: «Нема такого більш ніде, як ти, мій любий, рідний Фастів», «Не нашкодь собі», «Світ захоплень».

вересень

4

Поповнити новинками книжкову виставку «Сьогодні – діти, завтра – народ!

вересень

5

Оформити тематичну книжкову полицю “Хай звеселяє сміх усих”

 

вересень

 

 

6

Оновити книжкову шафу для молодших школярів « Казка за казкою – час проминає, ліпше читання мій друже, немає!» з  полицями « Народні казки». «Українські письменники – дітям», « Зарубіжні письменники  - дітям» з абетковими роздільниками .

жовтень

7

Оформити книжкові виставки до наступних дат:

 •  день міста ( виставка - огляд)
 • Всеукраїнський день бібліотек                                                                   
 • день працівників освіти;
 • день українського козацтва та захисника України;
 • день української писемності та мови;
 • «святий отче Миколай, нашу школу не минай!;
 • «колядують зорі на Різдво щороку»;
 • «рідна мово. Слово рідне!»
 • « ми чуємо, тебе. Кобзарю, крізь століття»;
 • Паска красна – день вітає  ;
 • «без рідної мови, без пісні, без мами збідніє земля назавжди»                                                     

15 — 16 вересня

30 вересня

жовтень

14 жовтня

9 листопада

19 грудня

 січень

21лютого

9 березня

28 квітня

травень

8

Оформити книжкові виставки до ювілейних та пам’ятних  дат 2018- 2019 років:

   День фізичної культури та спорту

 1. 100 років від дня народження Василя Сухомлинського, українського педагога;
 2. Міжнародний день демократії;
 1. Міжнародний день охорони озонового шару;
 2. Міжнародний день миру
 1. Міжнародний день музики
 2. 75 років від дня народження Богдана Стельмаха, українського поета, драматурга, перекладача.
 3. 95 років від дня народження О. Пройслера, німецького казкаря.
 1. Міжнародний день шкільних бібліотек
 1. День визволення України від фашистських загарбників.                            
 1. 105 років від дня народження А. Камю, французького романіста, філософа.
 2. Міжнародний день відмови від паління
 3. Всесвітній день доброти
 4. 180 років від дня народження І. Нечуя — Левицького,українського прозаїка.
 5. Всесвітній день дитини
 6. День пам’яті жертв голодомору
 7. 155  років від дня народження  О. Кобилянської, українського прозаїка.
 8. 240 років від дня народження Г. Квітки — Основ'яненка, українського прозаїка.
 9. Всесвітній день Боротьби зі СНІДом
 10. 105 років від дня народження П. Воронька українського поета.
 11. 140 років від дня народження О.Олеся ,українського поета.
 12. Всесвітній день волонтерів.
 13. День Збройних Сил України.
 14. 155 років від дня народження Б. Грінченка, українського поета.
 15.  Міжнародний день прав людини
 16.  Міжнародний день гір
 17. 125 років років від дня народження М. Хвильового, українського поета.
 18. Міжнародний день чаю
 19. 185 років від дня народження Марка Вовчка, українського прозаїка
 20. 220 років від дня народження А. Міцкевича, польського поета.
 21. 105 років від дня народження  Ю. Збанацького, українського письменника
 22. 185 років від дня народження  С. Руданського, українського поета.
 23. Всесвітній день “спасибі”...
 24. Міжнародний день обіймів.
 25. День Соборності України
 26. 145  років від дня народження С. Моема англійського письменника..
 27. День пам’яті героїв Крут
 28. 105 років від дня народження Л. Письменної,української письменниці..
 29. Міжнародний день дарування книг
 30. День Героїв Небесної Сотні.
 31. Міжнародний день рідної мови.
 32. Всесвітній день читання вголос.
 33.  Всесвітній день кішок
 34. Міжнародний день щастя
 35. Всесвітній день поезії
 36. 90 років від дня народження Ю. Мушкетика, українського письменника.
 37. Всесвітній день водних ресурсів   
 38. Година   Землі
 39. День Сміху 
 40. Міжнародний день птахів   
 41. День Інтернету   
 42. Всесвітній день здоров’я
 43. Міжнародний день польоту людини у космос
 44. Всесвітній день Землі
 45. Всесвітній день книги
 46. День  Чорнобильської трагедії
 47. День пам’яті та примирення
 48. День Перемоги
 49. День вишиванки
 50. День Європи.
 51. 220 років від дня народження Оноре де Бальзака, французького письменника.
 52. Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням

        

   9 вересня

28 вересня

 

15 вересня                                                                         

16 вересня

21 вересня

1 жовтня

2 жовтня

 

20 жовтня

21 жовтня

28 жовтня

 

7 листопада

13 листопада

25 листопада

20 листопада

21листопада

 27 листопада

                                                                                                                                 28 листопада

1 грудня

1 грудня

5 грудня

5грудня

6 грудня

9 грудня

10грудня

11 грудня

13 грудня

15 грудня

22  грудня

24  грудня

1 січня

6 січня

14 січня

21 січня

22 січня

25 січня

29 січня

11 лютого

14 лютого

20 лютого

21 лютого

1 березня

1 березня

20 березня

21 березня

21 березня

22 березня

25 березня

1 квітня

1 квітня

4 квітня

7 квітня

12 квітня

22 квітня

23квітня

26 квітня

8 травня

9 травня

17 травня

20 травня

20 травня

31 травня

 

4. ДОВІДКОВО – ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

1

Регулярно, при надходженні нової літератури, інформувати користувачів..

Протягом року

2

Систематично вести інформаційний  бюлетень «До бібліотеки надійшли»

Протягом року

3

Регулярно поповнювати новими матеріалами папки «Фастівщина»,  «Бібліотека», газетні публікації у пресі «Про нас пишуть».

Протягом року

4. 

Відкрити електронну папку « На допомогу класному керівнику» з цікавими матеріалами для проведення класних годин.

січень

 

 

 

5

Поповнювати новими надходженнями тематичні полиці: «Твій друг – словник», «Енциклопедії», «Довідники», «Про все на світі», «Історія української літератури», «Хай звеселяє сміх усіх!» та інші

Протягом року

6

Оновити книжкову полицю з альтернативними та допоміжними підручниками.

жовтень

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДОМ ПІДРУЧНИКІВ.

1

Вчасно робити записи нових надходжень підручників в інвентарну та сумарну книгу обліку підручників

Протягом року

2

Регулярно поповнювати картотеку підручників картками з описом нових надходжень

Протягом року

3

Видати класним керівникам підручники ( згідно графіку) з оформленням відповідної документації

Серпень - вересень

4

Розробити, затверджений директором школи, перелік підручників та навчальних посібників, які використовуються у 2018– 2019 навчальному році.

До 10 жовтня

 

5

 

Провести бібліографічні огляди допоміжних та альтернативних підручників на методичних об єднаннях  вчителів та скласти їх список для адміністрації школи.

 

Вересень

 

6

Забезпечити учнів школи підручниками, користуючись міжшкільним обміном резерву

Вересень

7

Списати застарілі підручники

Після отримання нових

8

Зібрати підручники  в належному стані від учнів школи (згідно графіку)

червень

 

 

6. ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО РІВНЯ.

1

Створення іміджу бібліотеки в мережі Інтернет: відкрити сторінку бібліотеки у Фейсбуці та продовжувати поповнювати новими публікаціями сторінку на сайті школи.

Жовтень та протягом року

2

Продовжувати збирати матеріал для  «Книги про книгу» з прислів’ями, приказками, загадками, висловами видатних людей  та віршами про книгу.

Протягом року

3

 У роботі використовувати  матеріали журналу «Шкільний бібліотекар»

Протягом року

4

Удосконалювати традиційні та освоювати нові бібліотечні технології

Протягом року

5

Приймати активну участь у всіх семінарах, конференціях та нарадах метод об’єднання  шкільних бібліотекарів, ділитися досвідом

Протягом року

6

 Тісно співпрацювати з дитячою, міською бібліотеками та краєзнавчим музеєм

Протягом року

 

 

Отримано до фондів шкільної бібліотеки:  «Шевченківську енциклопедію. Літературні твори», видання складається зі статей про всі відомі поетичні, прозові та драматичні твори Шевченка, включно зі щоденником. Видання «Відомі композитори України»  знайомить нас з відомими композиторами, які здійснили помітний внесок у розвиток музики в Україні. Книга  Дмитра Донцова «Дух нашої давнини» аналізує період козаччини в історії України.

Книги чекають свого читача.

Підписатися на